Oppdretterfilosofi

Alle avlsdyr skal tilfredsstille krav for avl på Berner Sennenhund i Norge i henhold til retningslinjer fastsatt av Norsk Berner Sennenhundklubb (NBSK). Dette innebærer også at de automatisk er i tråd med etiske retningslinjer for avl i Norsk Kennel Klub (NKK).